Mon - Sat: 9:00 - 18:00
Hà Nội: 0964 179 487  |  Hồ Chí Minh: 0963 380 587

Chìa từ mở khóa chặn chống trộm

Khóa Chặn Chống Trộm dùng để chống trộm, bảo vệ phụ kiện, hàng hóa trưng bày trên thanh treo.
Sản phẩm, phụ kiện treo trên móc và 1 cái khóa chặn bên ngoài đảm bảo sản phẩm, phụ kiện của bạn không bị mất cắp.

Chìa từ mở khóa chặn được làm bằng từ tính

Chìa từ có lực hút mạnh để hút chốt của khóa chặn

Một chìa từ mở khóa chặn có thể mở được nhiều khóa 

HTD Việt nam chuyên cung cấp các loại khóa chặn chống trộm, khóa an ninh, chìa mở khóa chặn cho cửa hàng phụ kiện điện thoại, siêu thị điện thoại, điện máy

Sắp xếp :